Skip to content Skip to footer

Документи

 • ЗА КРЕМАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО:
  1. Лична карта на починалия – оригинал
  2. Съобщение за смърт – оригинал
  3. Разрешително за кремация
  4. Документ за родствена връзка или семейно положение от най-близкия родственик-оригинал
  5. Декларация за съгласие от най-близкия родственик
  ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УРНА В СТАРО НАСЛЕДСТВЕНО МЯСТО
  1. Квитанция за платено гробно място
  2. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място-оригинал
  3. Декларация за поддържка на старо гробно място
 • ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НОВ ГРОБ Е НЕОБХОДИМО:
  1. Лична карта на починалия – оригинал
  2. Съобщение за смърт – оригинал
  3. Молба за ново гробно място
  ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАР НАСЛЕДСТВЕН ГРОБ Е НЕОБХОДИМО:
  1. Лична карта на починалия – оригинал
  2. Съобщение за смърт – оригинал
  3. Квитанция за платено гробно място
  4. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място – оригинал
  5. Декларация за поддръжка на старо гробно място

Смисълът на всички помени след смъртта е да осигурят преминаването, прехода на починалия от един социален статус тук на земята в друг – на душите в непознатия отвъден свят на предците.

След погребението се правят помени – ходения на гроба на починалия. Те са задължителни на третия ден след погребението (наричат се третини), на деветия (деветини), на двадесетия (двадесетини) и на четиридесетия (четирийсет, четиресе).

Много често през цялата първа седмица се ходи всеки ден на гроба и се прелива с вода или вино.

Някъде се ходи до 40-ия ден или поне всеки понеделник и четвъртък. На други места, но по-рядко, правят това през цялата година. През нея умрелият е все още “прясна душа”, за която трябва да се раздава “одуши”, да се посещава, да се скърби.

По-често след тези първи най-важни за душата дни помените се разреждат. На гроба задължително се ходи на третия месец, на шестия, на деветия и на година. Известно е понятието “крива година”, което се употребява на четирите месеца, на шестте месеца или на деветте.

Годината, наричат я още “склопование”, “връхнина”, затваря помените по сбогуването, разделянето с починалия.

Вярвало се, че на третия ден се губи лицето, на деветия – тялото, а на 40-ия загива (или изгнива) сърцето.

При всички задължителни помени на гроба ходят повече хора, носят се ястия и питиета, раздава се, вика се свещеник да прочете молитва за душата на починалия. Заради изнасянето на храна наричат тези помени “изнасяне”, “поноси”, “носене”, “износи”, “струване”, “софра”, “струвило”, “помана” и др. На тях не се ходи на друг гроб, освен на този, за когото е “приносът”.

На всички помени, включително и на задушниците, на гроба се носят и раздават задължително жито, пита, вино и ракия. Смята се, че от тях умрелият яде и пие. След като мине година, започва да се храни от помените, изнасяни за друг починал.

Прието е да се прави помен на трети, девети, двадесети и четиридесети ден, а също и след изтичане на три месеца, половин година, девет месеца, една година, три, шест, девет и дванадесет години, след което, както се казва, «забравят умрелия». Което се касае ежегодните помени, то тях ги правят според възможностите и желанието на роднините. Най-пищен помен се прави на четиридесетия ден и на една година, по-скромен – на три години. В случая са определящи материалните възможности на семейството на покойника.

Само при споменаването на погребална агенция в съзнанието на много от нас изникват неприятни спомени и това е непълно нормално, когато любим човек почине. Но е неизбежно да установим контакт точно с такава агенция, за да бъде организирано погребението.
А това най-общо казано означава, че трябва да изберем траурни услуги. Но не бива в никакъв случай да се заблуждавате и да смятате, че това е лесна задача, която не изисква особено много големи усилия. Това съвсем не е вярно, защото тези моменти са невероятно трудни и правенето на правилни избори не е лесна задача.
Но трябва да всяка цена да имате предвид, че можете да посетите уебайта на погребалната агенция, която сте избрали. Точно така, сайтът на агенцията ще ви бъде от доста голяма помощ, защото без дори да излизате от дома си, ще се запознаете с всичко, което е необходимо да знаете за погребалните агенции www.pogrebalna-agencia.bg.
Именно по този начин ще добиете максимално ясна представа за различните видове услуги, както и в какво точно се изразяват те. Освен това ще имате възможността да се запознаете и с цените на всички тези траурни услуги, за да можете да си направите сами сметката. Няма как да не споменем и фактът, че на уебсайта на погребалната агенция ще намерите и контактите на самата фирма. Благодарение на тези контакти, ще можете да се свържете с екипа на агенцията, за да можете в детайли да обсъдите всички подробности. Всичко е от огромна помощ на всички ни, защото спестява доста време и усилия в трудните моменти.