Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

All Posts

Съвет към вас

Всъщност това е един от най-често извършваните ритуали. Когато се навършват 40 дни от смъртта на покойника, урната се погребва в стар семеен гроб. Именно тук бихме искали да вмъкнем,…

Read More