Skip to content Skip to footer

Защо да изберете?

Когато настъпи мигът на вечна раздяла с наш близък човек, ние никога не сме подготвени за това, ето защо в този тежък момент се нуждаем от някой, който да ни помогне и да бъде до нас. Анастаси разполага с добре обучени и високо квалифицирани погребални агенти, които ще ви съдействат за всичко от което имате нужда, уреждане и набавяне на необходимите документи и обслужване на опечалените. Дори и след като отмине траурната церемония, ние не спираме да се грижим за вас. Погребална агенция Анастаси има грижата да напомня на своите клиенти за предстоящите панихиди за 3, 6 и 9 месеца и годишнини.

Понякога се говори, че многобройните задължения, които трябва да се изпълнят, когато почине член от семейството са специално измислени за да разсеят човека в неговата скръб. Може би това наистина е така, защото след смъртта на член от семейството, неговите роднини и приятели са обременени с грижи по организацията на поклонението.

”Съобщение за смърт” е медицинско заключение, а не е СМЪРТЕН АКТ

Известието за смърт се попълва и издава от лекар, присъстващ на смъртта. Ако човек почине изненадващо, или загине в нещастен случай  или лекарят не е присъствал по някакви причини, той трябва да се извика. Лекарят идва в дома с медицински експерт или следовател. Някой от тях може да установи причината за настъпването на смъртта и да го впише в съобщението за смърт. Тези действия са необходими да се направят при първа възможност, защото без съобщение за смърт не могат да бъдат предприети никакви следващи стъпки.   Възоснова на Съобщение за смърт , личната карта на покойния и декларация за семейно положение в рамките на 48 часа трябва да се извади акта за смърт.