Skip to content Skip to footer

Информация

Погребението е неизменна и важна част, съпътстваща живота на хората. Част, без която за жалост не може! Тогава ние показваме и изразяваме искрено обичта, уважението и скръбта си към човека, когото изпращаме в последния му земен път, когото за последен път виждаме и с когото за последен път се сбогуваме! Тогава е времето в което, Вие избирате как да стане всичко това.
Какво следва да направите, когато се случи печалното събитие:

Уведомявате вашия личен лекар за настъпилата смърт. Той ще констатира смъртта и ще Ви издаде съобщение за смърт. Това е документ, в който се вписват данните на починалия – име, лични данни, дата и час на смъртта, от какво е починал. В случай, че нямате личен лекар, ние осигуряваме лекарско присъствие. Същото се отнася и в случайте, когато смъртта настъпи в болнично заведение. Издаването на съобщението за смърт става на място от съответното служебно лице ( В случайте, когато Вие не знаете къде трябва да отидете и какво точно трябва да направите, наш погребален консултант ще Ви придружи и съдейства за безпрепятственото издаване на горепосоченият документ).

На база съобщение за смърт и личната карта на починалия ( или паспорт ) ние издаваме АКТ ЗА СМЪРТ, който вече е официален докумен и се започва подготовка и организация на траурната церемония.

Нашите погребални консултанти ще Ви насочат и помогнат да направите своя избор по най-подходящия начин, съобразен с вашите изисквания. При нас ще получите пълна информация за това какви още документи са необходими за извършването на погребението/кремацията, как ще протече всичко и как можете да увековечите паметта на починалия,след приключването на траурната церемония.