Skip to content Skip to footer

Кремация

Погребална агенция Анастаси организира погребални ритуали, погребение ,кремация,транспортиране на починал в страната и от чужбина.Пакетни цени.

Кремация – вариант 1 – цена
ВКЛЮЧВА:
Административно обслужване крематориум
Изваждане на смъртен акт
Извозване от адрес или болница
Сваляне от етажи с асансьор
Запазване на ден и час за кремация
Обикновен ковчег
Подготовка на ковчег
Хладилна камера за 24 часа
Катафалка в гробищен парк
Товаро- разтоварна дейност
Кремация
Урна- PVC,
Урнова табелка
Некролози – 5 бр.
Траурни лентички /10 бр./
Жито 1 кг /за 20 души/
Погача 1кг /за 20 души/
Присъствие на служител от агенцията,
през цялото време

.

ЗА КРЕМАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО:

  1. Лична карта на починалия – оригинал
  2. Съобщение за смърт – оригинал
  3. Разрешително за кремация
  4. Документ за родствена връзка или семейно положение от най-близкия родственик-оригинал
  5. Декларация за съгласие от най-близкия родственик
    ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УРНА В СТАРО НАСЛЕДСТВЕНО МЯСТО
  6. Квитанция за платено гробно място
  7. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място-оригинал
  8. Декларация за поддържка на старо гробно място