Skip to content Skip to footer

Кремация

В по-голямата част от съществуването си човек не се замисля за смъртта докато не настъпи момента и не се сблъска с нея. Когато настъпи смъртта,  близките на покойния не го осъзнават веднага, за този процес се изисква време т.к. самият процес на преодоляване на загубатата е труден.Обръщането към траурна агенция е най-правилното решение от страна на близките.Това са хората, които го работят ежедневно, хората които се сблъскват със смърта всеки ден и хората които дават най-правилните решения в подобни ситуации. Какво е кремация и какво погребение? В различните краища на България има различни традиции / ритуали /, които се спазват при погребението или кремацията. Последните тенденции ни насочват към кремацията. Кремацията е процес на изгаряне на тленни останки, т.е. след опелото или граждански ритуал, тялото на покойния отива за кремация / изгаряне на тленни останки /. Това е най-често предпочитания начин за поклонение.Кремацията е в разрес със законите на Православната Църква, макар че в България е позволено кремирането на покойници. По-скоро бихме казали, че Църквата се е съгласила да направи компромис в това отношение, но не го е приела като начин на изпращане на покойния. За пример можем да дадем южната ни съседка Гърция, в която Църквата отрича кремацията или по-скоро не я позволява, за това в Гърция се разчита изцяло на погребения. В много редки случаи се използва кремация, която се прави в България т.к. там няма крематориум. Погребения често се наблюдават в по-малките градове и селища в България. Там не е „пренаселено“ и има места в гробищните паркове. Изключително рядко е поръчката на кремация, за предпочитане е общопприетото погребение. Хората имат различни обичаи  и традиции в различните райони, които се спазват, за това всяко погребение е индивидуално.

Процесът погребение

След повикването на траурна агенция или погребално бюро за траурни услуги, започва подготовката на самото погребението, която подготовка преминава през няколко етапа:

1 Извозване от дома или болничното заведение на поконика до хладилните камери.

2 Подготовка на покония. Това включва : измиване, обръсване  /ако е мъж /,обличане, грим / макияж /, тампониране на устата, драпиране на ковчега и полагане на покония.

3 Уточняване на ден и час на траурната церемония.

4 Уточняване на траурната церемония. Биват няколко типа:

а) погребение – църковен ритуал

б) погребение без ритуал

в) Кремация – църковен ритуал

г) кремация без ритуал

д) погребение или кремация – граждански ритуал

 След приключване на траурната церемония, независимо от това дали е погребение или кремация, тленните останки на покойния се полагат в гроб. Погребението е трупополагане в гроб, кремацията е полагане на урна в гроб в следсвие на изгаряне на тленните останки. Помени се правят на:

1 ) 3, 9, 20, 40 дни

2 ) 3, 6, 9 месеца

3 ) 1 година